Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Czerwony Rynek”

Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej "Czerwony Rynek"

SM Czerwony Rynek - WZ_2022

Wszystkie sprawozdania oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są również
dostępne poprzez stronę internetową spółdzielni www.czerwony-rynek.com.pl w zakładce „EBOK” .

Do pobrania w formacie .pdf : Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu


INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE PODSTAWIENIA AUTOBUSÓW
UMOŻLIWIAJĄCYCH DOJAZD DO CKB „RUBIN” PRZY UL. LODOWEJ 94
OSOBOM UDAJĄCYM SIĘ NA WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZERWONY RYNEK”
W DNIU 30.06.2022r. NA GODZ.1730

Autobusy podstawione zostaną w dniu 30 czerwca 2022 r. w następujących miejscach i godzinach:

- autobus nr 1
przy Administracji osiedla „Czerwony Rynek”, ulica Słowackiego 27 o godzinie 1630,
odjazd na ulicę Lodową 94 o godzinie 1645,

- autobus nr 2
przy Administracji osiedla „Piastów”, ulica Myśliwska 1 o godzinie 1615,
odjazd o godzinie 1630 na ulicę Felińskiego przy ulicy Gojawiczyńskiej,
odjazd z ulicy Felińskiego na ulicę Lodową 94 o godzinie 1700,

- autobus nr 3
przy ulicy Zarzewskiej 51 (pawilon CARREFOUR) o godzinie 1630,
odjazd z ulicy Zarzewskiej na ulicę Lodową 94 o godzinie 1645.

Kurs powrotny po zakończeniu zebrania (jednym autobusem) z ulicy Lodowej 94
na ulice: Felińskiego, Kraszewskiego, Słowackiego, Myśliwską i Zarzewską.

Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego (lub innego dokumentu
tożsamości ze zdjęciem), którym należy okazać się przed wejściem na Walne Zebranie.
Rejestracja osób uczestniczących w zebraniu rozpocznie się o godz. 1630.


KOMUNIKAT

Z uwagi na STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
wszelkie sprawy i wnioski prosimy kierować do Spółdzielni:
telefonicznie bądź poprzez e-mail.


Wykaz numerów:

Administracja Osiedla „Czerwony Rynek”                        42 684 35 30
                                   e-mail: administracjacr@czerwony-rynek.com.pl

Administracja Osiedla „Piastów”                                       42 681 30 45
                                      e-mail: adm.piastow@czerwony-rynek.com.pl

Sekretariat                                                                           42 684 21 85
                                                       e-mail: sm@czerwony-rynek.com.pl

Dział Finansowo-Księgowy                                                42 684 00 89

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy                                    42 684 98 34

Dział Czynszów                                                                  42 684 55 28

Windykacja                                                                          42 684 98 35

Dział Techniczny                                                                 42 687 30 13

Od dnia 13.10.2020 r. służbowe wejścia pracowników etatowych
Spółdzielni do Państwa lokali będą realizowane wyłącznie
w przypadku awarii mogących wywoływać negatywne skutki.

Bezpośrednie zgłaszanie spraw w Administracjach Osiedlowych
i Sekretariacie Spółdzielni będzie nadal możliwe z zachowaniem
reżimów sanitarnych obowiązujących w tym zakresie oraz
ograniczeniu do jednej osoby obecności przy tzw. „okienku”.


                                                                  ZARZĄD
                                                                  S.M. „CZERWONY RYNEK”Biuro Zarządu znajduje się przy ul. Lelewela 3/7
tel.: 42 684 21 85
fax.: 42 684 56 94
adres e-mail: sm@czerwony-rynek.com.pl


UNIQA


username.mail@gmail.com