2022-07-11
RADA NADZORCZA

wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków S.M. "Czerwony Rynek" w dniu 30 czerwca 2022 roku.

1. Stanisław Gulej
2. Piotr Grzelak
3. Elżbieta Smolarek
4. Dorota Gryszanowicz
5. Irena Dziąg
6. Stanisław Sowiński
7. Aleksander Mrowiński
8. Halina Zwolińska
9. Maria Robaszkiewicz
10.Krystyna Nitecka
11.Paweł Mularczyk


2020-10-12

KOMUNIKAT

Z uwagi na STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
i ryzyko wprowadzenia kwarantanny -
wszelkie sprawy i wnioski prosimy kierować do Spółdzielni:
telefonicznie bądź poprzez e-mail.


Wykaz numerów:

Administracja Osiedla „Czerwony Rynek”                        42 684 35 30
                                   e-mail: administracjacr@czerwony-rynek.com.pl

Administracja Osiedla „Piastów”                                       42 681 30 45
                                      e-mail: adm.piastow@czerwony-rynek.com.pl

Sekretariat                                                                           42 684 21 85
                                                       e-mail: sm@czerwony-rynek.com.pl

Dział Finansowo-Księgowy                                                42 684 00 89

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy                                    42 684 98 34

Dział Czynszów                                                                  42 684 55 28

Windykacja                                                                          42 684 98 35

Dział Techniczny                                                                 42 687 30 13

Od dnia 13.10.2020 r. służbowe wejścia pracowników etatowych
Spółdzielni do Państwa lokali będą realizowane wyłącznie
w przypadku awarii mogących wywoływać negatywne skutki.

Bezpośrednie zgłaszanie spraw w Administracjach Osiedlowych
i Sekretariacie Spółdzielni będzie nadal możliwe z zachowaniem
reżimów sanitarnych obowiązujących w tym zakresie oraz
ograniczeniu do jednej osoby obecności przy tzw. „okienku”.


                                                                  ZARZĄD
                                                                  S.M. „CZERWONY RYNEK”2019-06-26
Rada Osiedla: "Czerwony Rynek, Kraszewskiego, Felińskiego"
wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków S.M. "Czerwony Rynek" w dniu 13 czerwca 2019 roku.

1. Zdzisław Pogorzelski
2. Dariusz Sadowski

Rada Osiedla: "Piastów"
wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków S.M. "Czerwony Rynek" w dniu 13 czerwca 2019 roku.

1. Anna Jasińska
2. Ewa Dębowska
3. Tadeusz Kudaj
4. Włodzimierz Nowak

Rada Osiedla: "Zarzewska"
wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków S.M. "Czerwony Rynek" w dniu 13 czerwca 2019 roku.

1. Emilia Ziatkowska
2. Janina Śliwkowska
3. Maria Piechut
4. Krzysztof Miller2019-05-07

INFORMACJA

S.M. „Czerwony Rynek” informuje, iż od 2016 r. działa Elektroniczne Biuro
Obsługi Klienta (eBOK), które poprzez stronę internetową Spółdzielni
(www.czerwony-rynek.com.pl) umożliwia osobom posiadającym prawo do
lokalu mieszkalnego wgląd w swoje indywidualne konta „czynszowe”
i zapoznanie się z ich stanem.

Dostęp do konta wymaga zalogowania się do eBOK za pomocą
indywidualnego loginu i hasła. Login i hasło pierwszego logowania
można otrzymać w Dziale Członkowskim, usytuowanym na parterze bloku nr 13
przy ul. Lelewela 3/7.
Informacji w powyższej sprawie udziela Pani Hanna Sobierska - tel. 42 687-30-13.2017-09-20

ZAWIADOMIENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czerwony Rynek” w Łodzi zawiadamia, że z dniem
9 września 2017 r. t.j. z chwilą wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz
ustawy – Prawo spółdzielcze, zmieniły się zasady uzyskiwania członkostwa w
spółdzielni mieszkaniowej. Członkostwo posiadaczy spółdzielczych praw do lokalu
następuje z mocy prawa. Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli
prawo do lokalu przysługuje im wspólnie. Członkostwo właścicieli lokali
stanowiących odrębne nieruchomości jest dobrowolne – wymaga złożenia Deklaracji
Przystąpienia Do Spółdzielni.
-> wzór Deklaracji - plik PDF
-> wniosek o przyjęcie w poczet członków - plik PDF
Z uzyskaniem członkostwa nie wiąże się obowiązek wnoszenia opłat członkowskich
(wpisowego i udziału).2017-05-16
RADA NADZORCZA

wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków S.M. "Czerwony Rynek" w dniu 6 maja 2017 roku.

1. Władysław Sygnet
2. Wiesław Łasek
3. Teresa Potentas
4. Jadwiga Wiśniewska
5. Gabriela Klepczarek
6. Grażyna Gowin
7. Aleksander Mrowiński
8. Maria Robaszkiewicz
9. Halina Zwolińska
10.Janina Moszczyńska
11.Wiesław Nitecki
12.Danuta Więckowska - z dniem 09.09.2017r. wygasł mandat Członka Rady Nadzorczej
    w związku z utratą /z mocy prawa/ członkostwa w Spółdzielni


2014-12-12

Regulamin rozliczania kosztów GZM uchwalony Uchwałą Nr 43/27.11.2014r. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Czerwony Rynek"
Regulamin do pobrania: plik PDF


2013-07-05

Instrukcja jak segregować odpady komunalne

Ulotka do pobrania: plik PDF


2012-08-01
Z dniem 1 sierpnia 2012 została zlikwidowana KASA SPÓŁDZIELNI


username.mail@gmail.com