ul. Lelewela 3/7
Czynsze i Windykacja
tel.: 42 684 55 28

username.mail@gmail.com