ul. Myśliwska 1
tel: 42 681 30 45
fax: 42 681 30 25
e-mail: adm.piastow@czerwony-rynek.com.pl


  • Kierownik - Andrzej Tomczyk
  • Administrator - Wiesław Rybak tel. 667 788 215
  • Administrator - Sylwia Cubała-Jaszczak tel. 663 170 060

username.mail@gmail.com