Ważne Telefony

Pogotowie Ratunkowe                    - 999
Straż Pożarna                                 - 998
Policja                                            - 997
Straż Miejska                                 - 986
Pogotowie Gazowe                        - 992 lub 602-172-055
Pogotowie Energetyczne                 - 991
Pogotowie Dźwigowe :
            OTIS                                 - 800 444 555 lub 607 444 555
            SCHINDLER                    - 800 707 401
            DŹWIG SERVICE            - 192 82 lub 42 674 40 41

Telefon alarmowy z komórek          - 112

Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Administracji:

"PRYM" PPHU Pogotowie Mieszkaniowe

42 640-41-05 lub 42 640-41-06


username.mail@gmail.com