ul.Słowackiego 27
tel: 42 684 35 30
fax: 42 684 14 65
e-mail: administracjacr@czerwony-rynek.com.pl  • Kierownik - Mariusz Tyburski
  • Zastępca Kierownika - Elżbieta Lucht
  • Administrator - Karina Pruszkowska tel. 798 297 001 ( bloki: 5,8,9,10,13,14,15,16,17, ul Kraszewskiego 1, 2)
  • Administrator - Małgorzata Zgórska tel. 601 683 503 ( bloki: 1 do 4, 6, 7, 11, 12, 21, 23, 33)

username.mail@gmail.com