ul.Słowackiego 27
tel: 42 684 35 30
fax: 42 684 14 65
e-mail: administracjacr@czerwony-rynek.com.plWażne Telefony

Pogotowie Ratunkowe                   - 999
Straż Pożarna                                 - 998
Policja                                            - 997
Straż Miejska                                 - 986
Pogotowie Gazowe                        - 992 lub 602-172-055
Pogotowie Energetyczne                - 991
Pogotowie Dźwigowe :
            OTIS                                 - 800 444 555 lub 607 444 555
            SCHINDLER                    - 800 707 401
            DŹWIG SERVICE            - 192 82 lub 42 674 40 41

Telefon alarmowy z komórek          - 112

Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Administracji:

"PRYM" PPHU Pogotowie Mieszkaniowe

42 640-41-05 lub 42 640-41-06  • Kierownik - Mariusz Tyburski
  • Zastępca Kierownika - Elżbieta Lucht
  • Administrator - Karina Pruszkowska tel. 798 297 001 ( bloki: 5,8,9,10,13,14,15,16,17, ul Kraszewskiego 1, 2)
  • Administrator - Małgorzata Zgórska tel. 601 683 503 ( bloki: 1 do 4, 6, 7, 11, 12, 21, 23, 33)

username.mail@gmail.com