Zarząd S.M. „Czerwony Rynek”:Prezes Zarządu                              - mgr Dariusz BanachowskiZastępca Prezesa Zarządu            - mgr Jolanta Podorska
d/s ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy
Członek Zarzadu                              - mgr inż. Jan Łozak
Zastępca Dyrektora d/s eksploatacjiusername.mail@gmail.com