RADA NADZORCZA

wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków S.M. "Czerwony Rynek" w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Imię i Nazwisko Funkcja
Aleksander Mrowiński Przewodniczący/-a
Stanisław Gulej Z-ca Przewodniczącego
Krystyna Nitecka Sekretarz
Piotr Grzelak
Elżbieta Smolarek
Dorota Gryszanowicz
Irena Dziąg
Stanisław Sowiński
Halina Zwolińska
Maria Robaszkiewicz
Paweł Mularczyk


KOMISJA REWIZYJNA

Imię i Nazwisko Funkcja
Maria Robaszkiewicz Przewodniczący/-a Komisji Rewizyjnej
Piotr Grzelak
Elżbieta Smolarek
Dorota Gryszanowicz
Irena Dziąg
Halina Zwolińska


KOMISJA TECHNICZNA

Imię i Nazwisko Funkcja
Stanisław Sowiński Przewodniczący/-a Komisji Technicznej
Stanisław Gulej
Aleksander Mrowiński
Krystyna Nitecka
Paweł Mularczyk

username.mail@gmail.com