RADA NADZORCZA

wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków S.M. "Czerwony Rynek" w dniu 6 maja 2017 roku.

Imię i Nazwisko Funkcja
Janina Moszczyńska Przewodniczący/-a
Maria Robaszkiewicz Z-ca Przewodniczącego
Aleksander Mrowiński Sekretarz
Wiesław Łasek
wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej w związku ze śmiercią
Grażyna Gowin
Halina Zwolińska
Władysław Sygnet
Gabriela Klepczarek
Wiesław Nitecki
Teresa Potentas
Jadwiga Wiśniewska
Danuta Więckowska z dniem 09.09.2017r. wygasł mandat Członka Rady Nadzorczej
w związku z utratą /z mocy prawa/ członkostwa w Spółdzielni


KOMISJA REWIZYJNA

Imię i Nazwisko Funkcja
Grażyna Gowin Przewodniczący/-a Komisji Rewizyjnej
Maria Robaszkiewicz
Janina Moszczyńska
Halina Zwolińska
Władysław Sygnet


KOMISJA TECHNICZNA

Imię i Nazwisko Funkcja
Aleksander Mrowiński Przewodniczący/-a Komisji Technicznej
Gabriela Klepczarek
Wiesław Nitecki
Teresa Potentas
Jadwiga Wiśniewska

username.mail@gmail.com