Na podstawie Statutu Spółdzielni §94 każdy członek Spółdzielni ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz posiada czynne i bierne prawo wyborcze.

username.mail@gmail.com