Zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych w lokalach
mieszkalnych na dzień 31.03.2022 r.
do pobraniana poniżej


username.mail@gmail.com