"Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze"
Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210
Tekst ujednolicony , stan prawny na dzień 30.04.2017r.Prawo Spółdzielcze -kliknij aby pobrać w formacie PDF (Adobe Acrobat Reader)

Linki do darmowych programów:
username.mail@gmail.com