"Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych"
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27
Tekst ujednolicony, wg.

OBWIESZCZENIA MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych


Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych -kliknij aby pobrać w formacie PDF (Adobe Acrobat Reader)

Linki do darmowych programów:
username.mail@gmail.com