"Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali."
Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388.
Tekst ujednolicony, stan prawny na dzień 30.04.2017r.Ustawa o własności lokali -kliknij aby pobrać w formacie PDF (Adobe Acrobat Reader)

Linki do darmowych programów:
username.mail@gmail.com