Regulamin rozliczania kosztów GZM zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 23/30.09.2021 z dnia 30.09.2021 r.

Regulamin rozliczania kosztów GZM -kliknij aby pobrać w formacie PDF (Adobe Acrobat Reader)

Linki do darmowych programów:
username.mail@gmail.com