Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Czerwony Rynek" w Łodzi w dniu 11.06.2015r. Uchwałą Nr 13/11.06.2015r.

Regulamin Rady Nadzorczej -kliknij aby pobrać w formacie PDF (Adobe Acrobat Reader)

Linki do darmowych programów:
username.mail@gmail.com