Regulamin korzystania z pralni oraz wnoszenia opłat za zużytą w trakcie eksploatacji pralni wodę i gaz zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 65/27.08.2013 z dnia 27.08.2013 r.

Regulamin korzystania z pralni -kliknij aby pobrać w formacie PDF (Adobe Acrobat Reader)

Linki do darmowych programów:
username.mail@gmail.com