Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali związane z użytkowaniem budynku i znajdujących się w nim lokali oraz zasady porządku domowego w Spółdzielni Mieszkaniowej "Czerwony Rynek" zatwierdzony Uchwałą RN Nr 11 z dnia 27.02.2019r.

Regulamin porządku domowego -kliknij aby pobrać w formacie PDF (Adobe Acrobat Reader)

Linki do darmowych programów:
username.mail@gmail.com