Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali związane z użytkowaniem budynku i znajdujących się w nim lokali oraz zasady porządku domowego w Spółdzielni Mieszkaniowej "Czerwony Rynek" zatwierdzony Uchwałą RN Nr 29 z dnia 27.09.2022 r.

Regulamin porządku domowego -kliknij aby pobrać w formacie PDF (Adobe Acrobat Reader)

Linki do darmowych programów:
username.mail@gmail.com