Regulamin przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu załącznik do Uchwały RN Nr 24/25.04.2019r.

Regulamin przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu -kliknij aby pobrać w formacie PDF (Adobe Acrobat Reader)

Linki do darmowych programów:
username.mail@gmail.com