Regulamin rozliczania kosztów wywozu nieczystości stałych i ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi załącznik do Uchwały RN Nr 14/27.05.2021r.

Regulamin rozliczania kosztów wywozu nieczystości stałych i ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi -kliknij aby pobrać w formacie PDF (Adobe Acrobat Reader)

Linki do darmowych programów:
username.mail@gmail.com