Regulamin Rady Osiedla zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 33/04.07.2019 r.

Regulamin Rady Osiedla -kliknij aby pobrać w formacie PDF (Adobe Acrobat Reader)

Linki do darmowych programów:
username.mail@gmail.com