Regulamin wynajmu lokali użytkowych w S.M. "Czerwony Rynek" zatwierdzony Uchwałą RN Nr 64 z dnia 28.10.2008r. wraz ze zmianami w treści Załącznika nr 1 zatwierdzonymi Uchwałą RN Nr 7 z dnia 26.02.2015r.

Regulamin wynajmu lokali użytkowych -kliknij aby pobrać w formacie PDF (Adobe Acrobat Reader)

Linki do darmowych programów:
username.mail@gmail.com