Statut S. M. "Czerwony Rynek" W Łodzi uchwalony na zebraniu przedstawicieli członków w dniu 30.05.2018 r.

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Czerwony Rynek -kliknij aby pobrać w formacie PDF (Adobe Acrobat Reader)

Linki do darmowych programów:
username.mail@gmail.com