Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 46/20.12.2022 r. z dnia 20.12.2022 r.

Regulamin dostawy ciepła -kliknij aby pobrać w formacie PDF (Adobe Acrobat Reader)


Aneks nr 1 do Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 5/28.02.2023 r. z dnia 28.02.2023 r.

Aneks nr 1 do Regulaminu dostawy ciepła -kliknij aby pobrać w formacie PDF (Adobe Acrobat Reader)


Aneks nr 2 do Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 14/25.04.2023 r. z dnia 25.04.2023 r.

Aneks nr 2 do Regulaminu dostawy ciepła -kliknij aby pobrać w formacie PDF (Adobe Acrobat Reader)

Linki do darmowych programów:
username.mail@gmail.com