Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 39/23.10.2018 z dnia 23.10.2018 r.

Regulamin dostawy ciepła -kliknij aby pobrać w formacie PDF (Adobe Acrobat Reader)

Linki do darmowych programów:
username.mail@gmail.com