Regulamin użytkowania parkingów zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 11/25.03.2013 z dnia 25.03.2013 r.

Regulamin uzytkowania parkingów -kliknij aby pobrać w formacie PDF (Adobe Acrobat Reader)


Uchwała Rady Nadzorczej Nr 24/30.08.2016 z dnia 30.08.2016 w sprawie uchwalenia Aneksu nr 1 z dnia 30.08.2016 r.

Aneks nr 1 do Regulaminu użytkowania parkingów -kliknij aby pobrać w formacie PDF (Adobe Acrobat Reader)

Linki do darmowych programów:
username.mail@gmail.com