Regulamin użytkowania parkingów i udostępniania miejsc postojowych usytuowanych na terenach niewchodzących
w skład nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi zatwierdzony
Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 33/26.09.2023 r. z dnia 26.09.2023 r.


Regulamin uzytkowania parkingów -kliknij aby pobrać w formacie PDF (Adobe Acrobat Reader)

Linki do darmowych programów:
username.mail@gmail.com